“Teatras – gyvenimo koncentratas, suspaustas laike ir erdvėje.” P.Brook

IMPROVIZACIJA TEATRO STUDIJOJE

Metodika

Sudarė rež. A.Pulkauninkas  

 

Bendroji dalis

 

Ši metodika sudaryta asmenine patirtimi ir teoriniais pamąstymais, kaip ir kas yra daroma Teatro virtuvėje. Daugumoje atvejų principai galioja tiek profesionalioje tiek neprofesionalioje scenos menų atlikimo grupėje, nors šis skirstymas yra sąlyginis, iš tiesų nenusakantis nieko. Mat nėra jokios profesionalios ar neprofesionalios scenos, - yra tik diplomais apsiginklavę geresni ar blogesni atlikėjai, nelabai aiškiais kriterijais įvardijamos gerumo ar blogumo sistemos, kurios ir toliau siekia likti už dūmų uždangos, kai spektaklis nepasiseka ir išlįsti iš už jos, kai spektaklis yra sėkmingas. Galima ilgai postringauti apie spektaklio gerumą ar blogumą, „išpuoselėtą“, „užaugintą“ žiūrovą, tačiau tai virsta tuščiažodžiavimu. Pasirinksiu paveikumo estetinę kategoriją ir jos pagalba paaiškinsiu savo mintis. Spektaklis yra kaip daugiasluoksnis pyragas, kurio ragautojas yra žiūrovas, jei spektaklyje yra tik vienas sluoksnis dažniausiai toks spektaklis yra lėkštas ir tiesmukas, kurio nereikia suprasti metaforiškai, ieškoti užslėptos užuominos ar užsiimti jo interpretacija,mat žiūrovas spektaklyje balansuoja ant ribos tarp „lėkšta, banalu ir nieko nesupratau“, jei sluoksnių yra daug tai žiūrovas, kad ir koks išprusęs ar neišprusęs pasiims sau tą dalį spektaklio poveikio, kuri jam reikalinga ir spektaklis bus paveikus.

Šiuo atveju žiūrovas, neradęs tiesioginės nuorodos, įsitraukia į žaidimą su režisieriumi ir aktoriumi, pasileisdamas interpretacijos labirintais, kuriuos jis iš dalies perskaitė, iš dalies sugalvojo pats.

Kitas labai svarbus aspektas yra tai, kad tiek žiūrovas tiek aktorius procese nėra „švari lenta“, jis ateina su išankstiniu nusistatymu, su savo žiniomis apie teatrą ir režisierių, su savo pasaulio suvokimu ir visuomenės nustatytomis, estetikos kategorijomis, kurioms pritaria ar priešinasi. Tuo būdu spektaklis jį veikia būtent tada, kada jis susitapatina su aktoriais arba idėjomis, kada atranda bendrų dalykų su savo asmeninėmis patirtimis, kas gali žiūrovą tiek pritraukti tiek ir atstumti.

 

Buitinis lygmuo

  

1. Kalbėjimas savo vardu, pirmuoju asmeniu (aš lygis).

2. Elgsena, šokant diskotekoje ar klube, judant troleibuse lengviausiai prisitaikant prie situacijos.

3. Improvizacija spontaniška, be jokių žinių, kaip tai daryti.

4. Emocijos spontaniškos, prisitaikant prie situacijos.

5. Erdvė ir laikas neriboti.

 

I pakopa


Grupinė improvizacija
 

Lėtas beveidis žmogus, neturintis individualių savybių, veikiantis, kaip grupės dalis.

 

Individualus suvokimas

1. Savojo aš atsisakymas, atliekant grupės poreikius.

2. Atsivėrimas gaunamai informacijai, analizavimas ir įsisavinimas.

3. Laikas ir erdvė suspaudžiami(pergyvenimo stiprumas)ir atskyrimas nuo buitinio lygmens.

4. Savo vietos grupėje atradimas (santykis be lyties ir asmenybės).

 

Atsargus judėjimas

1. Nepadaryti žalos nei sau, nei kitam (atsakomybė už kitą)

2. Išsivaduoti nuo buitinio judėjimo būdų bei reakcijų.

3. Sąlyginio pasaulio kūrimas tiek psichologiniam, tiek fiziniam lygmenyje.

4. Grupė, kaip vientisas organizmas, neatskiriant savęs.

 

Grupinis veiksmas

1. Atsipalaiduoti nuo savęs, kaip ego.

2. Dirbti grupėje, papildant vienas kitą, bet neužgožiant savimi.

3. Užduotis visiems vienoda.

4. Išėjimas iš grupės (solo) ir grįžimas į ją.

 

Muzika, kaip bendros emocijos atspindys

1. Pasiduoti bendram ritmui.

2. Sąlyginio pasaulio kūrimas ir atmosferos formavimas.

3. Atmosferos moduliacijos grupės garsu ir emocija.  

 

Erdvė

1. Erdvė suspausta ir ribota, persidengianti su kitų atlikėjų veiksmo erdve.

2. Scena nėra vienintelė vaidybos erdvė.

3. Įėjimas ir išėjimas iš vaidybinės erdvės (nematoma žiūrovui erdvė, tarpas tarp kuliso ir scenos).

4. Grupės dinamika bendroje vaidybos erdvėje.

 

II pakopa
 

Individualios improvizacijos

 

Individualus suvokimas

1. Veikimo pirmuoju asmeniu (savojo aš lygmenyje) panaudojant duotas aplinkybe analizė.

2. Savojo aš pritaikymas duotoms aplinkybėms t.y. kaip aš elgčiausi tokioje situacijoje.

3. Įvykis kuris yra etiudo ašis, jo išdėstymas laike.

4. Etiudo pradžia, vidurys ir pabaiga.  

 

Atsargus judėjimas

1. Matyti, kas dedasi scenoje ir, esant poreikiui, reaguoti į situaciją (pvz kažkas paliko daiktą scenoje ir jį reiketu išnešti iš jos, taip, kad žiūrovas nesuprastų, kad tai buvo klaida (apvaidinimas).

2. Matyti ką daro partneris ir, esant situacijai, išvengti susidūrimų ar traumų. Pvz, jei partneris išėjo į ne savo kulisą, nesibrauti bukai iš savo pozicojos, net jei tai ir kenkia kitam žmogui, ypač kai dirbama su pavojingais daiktais.

3. Būti nuolatos pasirengusiam kontaktui su kitu žmogumi, arba griuvimui.  

 

Veiksmas su partneriu

1. Ne dominuoti, kad ir koks būtų silpnas ar stiprus partneris, stengtis papildyti vienas kitą t.y. Geriau turėti motyvą dėl ko stengtis, negu būti teisiam, bet be motyvacijos.

2. Reaguoti į partnerio daromas klaidas ar pakeitimus, prisiderinant prie situacijos. Pvz, jei partneris padarė klaida geriau ją pakartoti, nei padaryti teisingai, kas išryškintų partnerio klaidą.

3. Aplinkybės bendros, bet sprendimai gali būti skirtingi.

4. Jeigu tai yra keli atskiri etiudai, kurių tarpe yra kitas veiksmas, išlaikyti bendrą charakterį ir tęstinumą.

 

Muzika, kaip bendros emocijos atspindys

1. Klausyti muzikos, bet turėti savo vidinį ritmą.

2. Nepataikius ar išsimušus – stengtis prisiderinti prie pakitusio ritmo.

3. Keistumas ir netikėtumas, išlaikant tą patį ritminį piešinį, nustebinant save ir žiūrovą. Pvz žiūrovas stebėdamas spektaklį susidaro savo eigos numatymą ir jei tame numatytame siužete įvyksta kažkas, kas išmuša iš vėžių tada spektaklis sudomina, kaip „nestandartinis“  

 

Erdvė

1. Jei duetas yra greta kito dueto stebėti kitos poros veikimą paraleliniu regėjimu ir kurti bendrą ritminį piešinį, net jei tai ir atskiri veiksmai.

2. Matyti erdvę ir užpildyti tuščius tarpus arba išvengti vieno veiksmo dengimo kitu.

3. Jausti apšviestas scenos vietas ir derintis prie šviesos.

4. Koncentruotis ne vien tik į save ir savo erdvę, o matyti, kas dedasi aplinkui.

 

III pakopa


Charakterinė - (ne aš) personažo improvizacija


Individualus suvokimas

1. Charakterio kūrimas ir gyvenimas personažo aplinkybėmis.

2. Personažo pergyvenimai pagrįsti ne aš, o personažo aplinkybėmis.

3. Įvykis, kuris yra etiudo ašis, suvokiamas personažo lygmenyje.

4. Etiudai vyksta taip, kad transformuotųsi personažo charakteris t.y. charakteris kinta veiksmo laike.  

 

Atsargus judėjimas

1. Reaguoti į situaciją personažo ir charakterio principais.

2. Matyti, ką daro partneris ir reaguoti į partnerio veiksmus, net jei to nebuvo numatyta taip, kaip į tai reaguotų personažas.

3. Vengti tiesmuko parodymo, kuris sugriauna kitokio pavidalo atmosferą.

4. Numatyti galimų veiksmų ir personažų judėjimo trajektorijas.

 

Veiksmas su partneriu

1. Kurti bendrą su partneriu atmosferą, atsižvelgiant į charakterio ypatybės.

2. Vienas geras solistas gali sugriauti bendrą grupės darbą perdėtu savo solavimu, o grupė gali pagerinti blogą solavimą.

3. Jei veiksmas vyksta keliuose planuose vienu metu stengtis, kad intensyvioji dalis nevyktų vienu metu visuose planuose, o viena dalis dominuotų, kai kita yra silpnesnė, bet „neiškristų“ iš aplinkybių ir charakterių.

4. Charakteris kinta per kelis etiudus stiprėdamas savo paveikumu, nesvarbu ar tai degradavimas ar tobulėjimas, bet įvykiai turi stiprinti spektaklio eigą.

 

Muzika, kaip bendros emocijos atspindys

1. Charakteris gali prieštarauti muzikai ir turėti savo vidinį ritmą.

2. Įvykis - charakterio lūžis – svarbiau nei vientisas veiksmas t.y. geras akcentas pagyvina veiksmą.

3. Pabandžius veiksmą ir suvokus, kad tokia veiksmų schema neveikia, reikia momentaliai keisti savo vidines motyvacijas, nustebinti save naujais charakterio atradimais.

 

Erdvė

1. Kurti kitokius landšaftus – tarsi grindys nebūtų grindimis – t.y. nuolat save provokuoti, net žinomoje salėje.

2. Jei nepadeda vizualinės transformacijos, keisti gravitacijos ašį, maišyti grindis su lubom ir t.t.

3. Kūnas yra ne mano, o personažo kūnas, aplinka ne mano, o personažo aplinka.

4. Kitokio kūno santykis su kitokia aplinka.

   

IV pakopa


  Metaforinė transformacija


Individualus suvokimas

1. Veikimas ne tik personažo aplinkybėmis, bet netiesioginių reikšmių kūrimas.

2. Charakterio kūrimas, ironizuojant keliuose poveikio lygmenyse, kaip daikto, kaip jo simbolinės reikšmės ir kaip jo ironijos arba metaforos apvertimo.

3. Įvykiai, galintys turėti keletą sprendimų, pastumia žiūrovą į painų metaforinį kelią, kuriame jis gali matyti , o gali ir nematyti tų kelių sluoksnių.

4. Etiudas gali būti konstruojamas skirtingais modeliais pagal jo paveikumą :paveikumas per laiką (ilgai daromas panašus veiksmas su staigia atomazga), per netikėtą interpretaciją (žiūrovas mano, kad dabar jis šoks nuo skardžio, o jis apsisuka ir pakimba ore) ir t.t.

 

Nuolat kintančios aplinkybės

1. Manipuliacija aplinkybėmis turi būti ir perskaitoma ir tuo pačiu paliekanti dalį nesupratimo. Jei ta dalis per didelė, žiūrovas praranda dėmesingumą, tai galima pataisyti netikėtu siužeto pokyčiu.

2. Tuo momentu, kai žiūrovas mano pagavęs žaidimo taisykles laužti siužeto ašį ir tokiu būdu pakeisti eigą. (pvz „Nuo sutemų iki aušros“ siužetas)

3. Teatras nėra linksminimo vieta – tai diskusijos tarp žiūrovo ir spektaklio apie alternatyvias tikroves ir interpretacijas vieta.

4. Keli žanrai viename spektaklyje leidžia sukurti daugiau sluoksnių suvokimui.

 

Veiksmas su partneriu

1. Provokuoti save ir partnerį netikėtiems sprendimams.

2. Reaguoti į situaciją, kuriant kitokias aplinkybes iš paties veiksmo situacijos.

3. Provokuoti save, gaunant atsaką iš partnerio užvedant daugialypį dialogą charakterių lygmenyje.

4. Atskiros dalys gali pranykti ir vėl atsirasti kitų spektaklio dalių viduje, kaip kitokį veiksmą provokuojantys veiksniai.

 

Muzika, kaip bendros emocijos atspindys

1. Nepaklusnumas muzikai ir savojo ritmo priešpastatymas.

2. Atskirų dalių muzikoje panaudojimas, apvertimas ir provokavimas žiūrovo kurti kitokį muzikos suvokimą.

3. Keistumas ir netikėtumas pačiam sau.

 

Erdvė

1. Kurti kitokius landšaftus – tarsi grindys nebūtų grindimis – t.y. Nuolat save provokuoti, net žinomoje salėje, susikuriant naujas aplinkybes ir naujus pergyvenimus tai pačiai užduočiai atlikti.

2. Jei nepadeda vizualinės transformacijos keisti gravitacijos ašį, maišyti grindis su lubom, vidų su išore ir t.t.

3. Vaizduotės galimybės yra beribės ir tai galima panaudoti, kaip savęs ar aplinkos provokaciją, kuriant kitokį landšaftą.

   

Režisūros aspektai

 

Žiūrovas balansuoja ant ribos tarp „lėkšta - per daug aiškiai viskas pateikta“ ir „aš nieko nesupratau“


Iššokimas iš spintos - veiksmas atsitinkantis scenoje turi būti kitoks, nei žiūrovas to tikisi t.y. Žiūrovui išmušama įsivaizdavimo „taburetė“ iš po kojų ir kol jis mąsto apie tai kas nutiko, žiūrovas pagaunamas ir užvaldomas, tai tarsi lankytojas, kuris vaikšto po kambarius ir tikisi, kad yra vienas, o jūs tuo metu iššokate iš spintos ir jį nustebinate. Pvz., etiudas vadinasi „220”  ir pradžia yra apie žmogų užlipusį ant laido ir purtomą elektros, tačiau jei iš kulisės iššoktų kitas žmogus ir numuštų pirmąjį, tai būtų netikėtas sprendimas, nes žiūrovas tikisi, kad aktorius iš šios situacijos išsisuks pats.


Dvasia, einanti priekyje - tai Teatro ar žmogaus reputacija, kuria, labai lengva prarasti, bet sunku susigrąžinti, kadangi po vieno nenusisekusio spektaklio žiūrovas nebegrįš niekada, Teatro reputacija šiam žmogui prarasta visam laikui, todėl reikia kiekvieną spektaklį vaidinti taip tarsi jis būtų paskutinis tavo gyvenime. Tai nėra pataikavimas žiūrovui, tai yra darbo kokybės maksimalus siekimas.


Žiūrovas nėra kvailas – šis principas yra taikomas tam, kad Teatras nenueitų į perkrautą tiesmukumą, nes žaidimas tarp žiūrovo ir aktoriaus yra tas, kad aktorius gali pralaimėti tik vieną kartą – kitą kartą žiūrovas nebeateis, todėl žiūrovą reikia įtraukti į žaidimą, kuriame jis negalėtų nuspėti, kuo tas žaidimas pasibaigs.


TV poveikis – šis principas yra todėl, kad Teatras pataikauja TV, o pozicijas teatras jau seniai yra pralošęs  TV siužetams, kurie eksplotuojami televizijos prasme, mat funkcijas, kurias ankščiau atlikdavo teatras, dabar atlieka TV. Tačiau tie eksplotuojami siužetai yra nereikalingi teatrui, nes stiprioji Teatro pusė, yra gyvas kontaktas su žiūrovu, emocija pergyvenama kartu scenoje ir žiūrovo viduje, laisva siužeto interpretacija, kai TV tampa vis bukesnė ir tiesmukiškesnė. Teatras tampa ironišku ir mindo ant tų nervų galūnių, apie kuriuos TV net bijo pagalvoti. Teatras nebuvo ir nebus prikištas slaptos reklamos (auditorija per maža, kad tai apsimokėtų), o Teatrinės klišės nėra TV klišės.


Žaidimas – tiek su žiūrovu, tiek su aktoriumi režisierius yra nuolatiniam žaidime, kuris visada baigiasi režisieriaus nenaudai, nes konfliktuojant aktorius gali išeiti ir niekada nebegrįžti, todėl reikalingas balansas tarp  aktoriaus spaudimo, kad jis atliktų režisieriaus užduotį ir žaidimo, kad liktų patenkintas ir aktorius, o režisūra nevirstų vien pataikavimu aktorių sudominimui. Tuo pačiu tai yra balansas tarp kūrėjų, nes aktorius nėra vien režisieriaus valios vykdytojas, jis lygiateisis kūrėjas savo kūnu perteikiantis režisieriaus užmanymą, per save transformuojantis tą idėją žiūrovui. Taip pat pasidalinama atsakomybė - už nenusisekusius dalykus aktoriai linkę kaltinti rež, o sėkmes prisiimti sau, kaip gerą vaidybą, kas neretai atsitinka ir iš rež pusės – kaltinimas aktorių už nevykusį atlikimą, dengiant savo nesugebėjimą išspręsti situaciją aiškiai ir suvokiamai.


Procesas ir rezultatas – Studentų teatre svarbiau yra procesas nei rezultatas, nes teatras atlieka daugiau socialinę/bendruomeninę funkciją, nei Spektaklio, kaip per kraują išplėšto ir nualinusio trupę variantas. Spektaklis svarbus, kaip proceso apibendrinimas, bet kadangi pats teatras yra ir aktorystės mokymas ir kūrimas vienu metu, tai Spektaklis nueina į antrą planą.


Spektaklio augimas – režisierius yra sugalvojęs pagrindines idėjas, bet kaip jos vystysis darbo eigoje ir, kas atsiskleis ar iškris iš projekto rėmų nuolatos keičiasi, todėl niekada nereikia pradinio spektaklio varianto interpretuoti kaip fiksuotos stabilios formos, o daugiau kaip likvidžios, nuolatos kintančios struktūros. Pvz: Pradžioje sukuriamas personažų skaičius, o jų tarpusavio santykiai atsiskleidžia darbo su tais personažais procese ir pagrindinis veikėjas gali tapti šalutiniu, o pagrindinė tema - tramplinu pasakyti kitoms mintims.


Repeticija ir spektaklis – Pradinių repeticijos metu net ir sustatytas veiksmas neturi būti galutinis t.y. procesas neturi įgauti mašinalumo aspekto, jis yra tik eskizas, kuris repeticijų eigoje virsta galutiniu piešiniu – spektakliu. Tai turi suvokti ir aktorius, ir režisierius, nes tai jau yra abipusio kūrimo ir niuansų ieškojimo procesas, kuriame atsiskleidžia abu.


Imitacija ir perskaitomumas (suvokimas) – tai labai subtilus klausimas, nes suvokiamo veiksmo imitacija pvz „aš kasu“ leidžia greitai ir lengvai pasiekti žiūrovo suvokimą t.y. veiksmas tampa aiškus ir lengvai suvokiamas, bet tai veda link klišių naudojimo ir spektaklio lėkštumo, tuo pačiu jei veiksmas naujoviškas ir abstraktus, jis sunkiai perskaitomas ir veda į kitą kraštutinumą t.y. žiūrovas nebesupranta, kas dedasi. Reikia rasti pusiausvyrą, kad nenueitum į abu kraštutinumus.

 

Atlikimo aspektai

 

Nėra „švarios lentos“ - principas galiojantis visiems teatrams. Žmogus ateina į trupę su savo charakteriu, pažiūromis ir patirtimis, kuris visų trupės narių labai nevienodas. Todėl personažo kūrimas kiekvienam aktoriui yra labai individualus. Pvz., uždarą žmogų sunku išjudinti, bet išjudintas jis gali geriau vaidinti, nei demonstracinio charakterio aktorius, kuris už savo agresyvios demonstracijos slepia savo jautrumą ir silpnumą. Tai būtina įvertinti.


Pagalba improvizuojant – pradėti improvizuoti, neturint jokios patirties yra labai sunku, todėl lengvesnis metodas yra improvizacija žinomoje choreografijoje t.y. duodama judesių seka, kurią improvizatorius gali savaip interpretuoti nekartodamas duotos schemos, o dėliodamas judesius savo nuožiūra.


Jaudulys prieš einant į sceną – jei prieš einant į sceną nėra jaudulio tai blogai, nes emocija bus negyva ir darbas mašinalus.


Šokimas ant peilio ašmenų – metodas save pripildyti emocijos tarsi visa scena prismaigstyta peilių, tai padeda sukaupti dėmesį į keliamas užduotis, nugalėti „tingų kūną“ ir atrasti netikėtų niuansų.


Tingus kūnas – tai būsena, kurioje kūnas yra ir nori būti komforte ir neveiklume. Ši situacija ypač aktuali, kai vyksta daug pasirodymų, ir kūnas ima reikalauti poilsio, o pasirodymai vyksta ir dar yra numatyta daug kas į priekį, todėl  „Tingaus kūno“ nugalėjimas, pripildant organizmą „Šokimo ant ašmenų“ emocijos yra aktualus dalykas.


Viskuo užtikrintas aktorius – jei aktorius žino savo veiksmą labai gerai į priekį ir numano, kad taip, kaip jis vaidino vakar pavyks pakartoti ir šiandien, tai visiškas fiasko, nes vaidyba taps negyva, be nenustebinant pačties savęs, o tuo pačiu ir žiūrovo. Vos tik peilis laikomas rankoje įpjaus ir aktorius bus priverstas išsisukinėti iš situacijos vaidyba pagyvės ir emocija atgis naujais atradimais.


Gebėjimas akimirksniu susikaupti – tai išugdoma savybė, leidžianti akimirksniu peršokti į koncentracijos būseną. Tai nereiškia, kad aktoriaus vaidyba baigiasi kulise, nes kulisėje aktorius ruošiasi tolimesniam veiksmui ir jokiu būdu nepraranda įtampos, kuri buvo scenoje.


Veiksmo išdėstymas – net jei ir būdamas kulise aktorius turi dalyvauti veiksme, kur jo nėra, tai reiškia kad veiksmas prasidėjęs nuo lengvo pradžios nustebinimo neturi būti labai stiprus, nes nebebus vietos jo augimui link kulminacijos, tačiau kiekviena atskira scena turi turėti savo įvykį, kuris užkabina žiūrovą, tuo pačiu ir aktorių, kad kilimas vyktų nuolatiniu nesibaigiančiu srautu.


Suvokimas – svarbu, kad aktorius ne tik vykdytų jam režisieriaus duotas užduotis, bet pats suvoktų, ką daro, įdėtų į veiksmą asmeninės motyvacijos ir idėjos, sukurtų daugiasluoksnį vaidmenį, kurį žiūrovas gebėtų lukštenti, kaip kopūstą.


Krintanti žvaigždė – vaidinant vieną ar kelis kartus motyvacija ir pasirengimas padeda vaidinti, bet spektaklio parodymo skaičiui didėjant entuziazmas krenta, ir prasideda mašinalus veiksmo kartojimas, personažo pagal tai, kaip aš jį atlikau geriausiai, dubliavimas. Kad taip neatsitiktų, egzistuoja įvairios technikos dirbtiniu būdu pasikelti motyvaciją, atrandant naujus kelius į tą pačią užduotį, vaidyba pagyvėja ir tada, kai nutinka kas nors netikėta (klaida ar trauma), čia galima prisiminti „šokimą ant ašmenų“.


Kovos menai ir teatras – principas artimas „šokimui ant ašmenų“ – skirtumas tik tas, kad kovos menuose klaida reiškia mirtį, o Teatre klaida nereiškia nieko, kas leidžia aktoriui lindėti „tingiame kūne“ ir neįsijungti visu kūnu, kas yra neteisinga. Vaidinti reikia taip, kad klaida reikštų mirtį, o ne suglebimą ar darbą be entuziazmo. Tai motyvacijos ir atsakomybės klausimas.

 

Aplinkos aspektai


Sava scena – tai galioja tiek režisūrai, tiek aktoriams, per didelis prieraišumas prie vienos erdvės kenkia spektakliui, nes rodant spektaklį kitose salėse, nepavyks transformuoti scenos taip, kaip gimtojoje salėje. Tačiau čia slypi ir kita problema – vidinis cenzorius, kuris sako, kad nepavyks to transformuoti kitose salėse, todėl eisiu standartiniu „juodos dėžės keliu“, tai turi būti akstinu nuolatos transformuoti spektaklį, jį pritaikant kitoms erdvėms, net neturint techninių galimybių.


Nesant kulisų arba galimybės išeiti iš scenos – aktorius visada yra scenoje, nesvarbu ar jis yra matomas, ar ne, jis pasitraukia į žiūrovų gretas ar prisiderina prie kompozicijos ir vykstančio veiksmo, kaip neutralus scenos elementas, bet jokiu būdu neišeina iš vaidmens, kol yra matomas tol vaidina, bet nenukrenta iki buitinio lygmens.


Situacijos –situacijos, kada scenoje kas nors užsidegė, nukrito ir negali atsikelti ar sudaužė stiklą, yra apvaidinamos ir turėtų įgauti spektaklio dalies vaizdą, nes žiūrovas nežino, koks yra galutinis rezultatas, o juo labiau ar tai yra ar to nėra scenarijuje. 


Gatvės daosas – labai veiksmingas mokymosi būdas ypač jei atliekamas veiksmas yra kvailas aplinkinių požiūriu ir vienintelis dalykas, už ko gali pasislėpti aktorius yra personažas, kurį jis vaidina. Gatvėje aplinkybės keičiasi momentaliai, prie ko reikia nuolatos prisitaikyti iš naujo ir vėl iš naujo. Tai lavina personažo lankstumą, išvaduoja nuo kompleksų, sukuria realaus adaptyvumo atmosferą.


4 pozicijos lauke – tai atlikėjo santykio su aplinka pozicijos.
Atviras laukas - pati pavojingiausia situacija, nes atvirame lauke yra mažiausia galimybių pasislėpti ir žmogus atrodo labai mažas bei niekingas aplinkos fone.
Vienas trečdalis pastato ar dalinai užimta erdvė medžiais ar pastatais – pozicija kai konkuruoti su gamta ar atkreipti į save dėmesį lengviau, nes erdvė yra bent iš vieno šono uždaryta.
Siena už nugaros – pozicija kai erdvė uždaryta ir dėmesys daugiausiai sukauptas į atlikėją, tačiau esant langams ar pašaliniam veiksmu – garsui ar judėjimui namo viduje - dėmesys konkuruoja su atlikėju.
Dėžė – pozicija, kurioje žiūrovas negali blaškytis, šioje situacijoje visas dėmesys sutelktas tik į atlikėją ir neblaškomas aplinkos.


Gyvūnai – nemėginkite konkuruoti su gyvūnais, kurie patenka į aplinką, jie vis tiek atrodys geriau nei jūs - jie natūralesni, nes nevaidina, o yra duotoje situacijoje čia ir dabar.

 

  Estetinės kategorijos arba kaip valdyti nuobodulį
 

a) paveikumas

b) susikaupimas

c) nežabotas formos laisvumas arba konceptualumas

d) erdvės panaudojimas

e) asimetriškumas

f) kasdienybės ir paprastumo poetika

g) natūralumas

h) užslėpta užuomina, nutylėjimas

Paveikumas - kadangi teatras yra dialogas tarp atlikėjo ir žiūrovo, svarbiausia, kad ne tik muzika sukurtų atmosferą, bet ir pats atlikėjas diktuotų savas sąlygas t.y. sukurta kompozicija ne būtinai turi sutapti su žiūrovo įžiūrėtu dalyku. Kad visai tikslingai veiktume svarbu masių dėsniai ( sunkus lengvas kūno pastatymas) iliuzijos (plaukimas, plevenimas), judesio ekstremalumas( šokis tarp peilių visuomet atsargesnis nei ant parketo, be to daro skausmo pojūtį, nors peilių gali ir nebūti) motyvacija (kodėl daromas tas ar kitas judesys) žiūrovo nuojauta, ką darys atlikėjas ( reiktų nustebinti žiūrovą netikėta įvykio eiga, sugriaunant net savo paties stereotipinę eigą), kitokio, nei realiam gyvenime, kraštovaizdžio sukūrimas( kūnas kaip priemonė sukurti įspūdį).

Susikaupimas - kaip kategorija labai svarbus, nes tik gerai susikoncentravus galima sulaukti judesio ne išgalvoto, o tokio, koks jis yra einantis iš kūno. Prasidėjus etiudui ar improvizacijai, pasiekiamas geresnis rezultatas ne iš karto pradėjus improvizuoti nuo pirmo muzikos takto, o palaukus kol judesys pats prasidės, be “išgalvojimo”. Antra, ne maža, reikšmę turinti detalė yra pozicija, kuria pradedama improvizacija, nes pasirinkus poziciją jinai diktuoja judėjimo būdą ir, jei pasirinktoji pozicija yra sudėtinga, tai ir atspirties taškas yra komplikuotas. Stebint šia kategoriją iš žiūrovo taško, jei pvz.: pasirinkta pozicija nugara į žiūrovą, tai dėmesys iš žiūrovo pusės bus tol, kol jam nenusibos žiūrėti į atlikėjo nugarą t.y. jei vienu momentu atlikėjas atsisuks veidu, tai jau bus įvykis, tačiau vėl užsisukus taps nuobodu.

Nežabotas formos laisvumas arba konceptualumas -  forma yra laisva tiek, kiek ji yra perskaitoma žiūrovui t.y. spektaklis yra pasikeitimas informacija tarp aktoriaus ir žiūrovo. Tradiciškai, jei žiūrovo nesudomina įvykis per pirmas 5 minutes, jis nuobodžiauja ir nebeseka veiksmo, taip kad jei užmanyme yra dešimt minučių be judesio ir tik po to įvykis, tai vargu ar žiūrovas išlauks tas dešimt minučių ir jau prasidėjęs įvykis nebeduos norimo efekto. Žvelgiant iš žiūrovo taško, jei koncepcija labai paini ir neperskaitoma, juolab nesuprantama, tai tokia pati nuobodulio vadyba, kaip ir nieko nedarymas. Formos pasirinkimą dažnai riboja jos simboliškumas, nes daugelis pozicijų žiūrovo suvokiamos, kaip tam tikri standartai ar teatrinės šokinės kliše, ko reikėtų vengti, žinoma, jei nepasirinktas šaržavimo, padidinimo ar parodijos atvejis. Dar vienas svarbus faktorius yra judesių pasikartojimas ar techniniai neatitikimai tarp koncepcijos ir aktoriaus individualių savybių.

Erdvės panaudojimas - erdvė yra tokia pat spektaklio dalis, kaip ir vaidinimas, žymiai svarbesnė už muziką, nes žiūrovas mato ne tik aktorių, kaip atsietą nuo aplinkos, o kaip visumą esančių objektų, kurie jį vienaip ar kitaip veikia. Sudėtingiausia yra didelės ir atviros erdvės, nes atlikėjas čia atlieka jau antraplanį vaidmenį ir galimas variantas yra prisiderinti prie aplinkos, kaip vienam iš esančių veiksnių, nes aplinka daro stipresnį poveikį, nei pats veiksmas. Pvz. atviras laukas yra pati pavojingiausia erdvė, o juoda dėžė lengviausiai įvaldoma. Į šia kategoriją galima butų įtraukti ir kitus veikėjus, t. y. santykis su kitais toje erdvėje esančiais objektais. Kontaktuoja ar ne, su kitais žmonėmis esančiais scenoje, reakcija į pastarųjų atliekamus veiksmus.

Asimetriškumas - praplečia judesių skalę, fragmentuojant atskiras kūno dalis t.y. kai ranka naudojama ne kaip viena visuma, o kaip plaštaka, žastas ir dilbis, rankos atjungtos viena nuo kitos, o ne veikiančios kartu ir t.t. Galioja taisyklė, kad kuo nepatogesnė poza, tuo geresnė išraiška ir energija. Galvojimas apie pozicijų asimetriškumą ar simetriškumą užblokuoja kelią laisvam vystymui, tačiau per daug sudėtingos pozos turi blogybę, kad iš jų labai sunku gražiai pereiti į tolimesnį veiksmą, reikia pusiausvyros tarp formos ir techninių sprendimų.

Kasdienybės ir paprastumo estetika - Judesių negalima skirstyti į gražius ar negražius, nors judesys ir yra dirbtinė kategorija, bet vienas paprastas gestas gali suteikti daugiau informacijos nei dešimt nemotyvuotų šuolių. Nebijoti rizikuoti ir atrodyti “negražiai” duoda geresnius rezultatus nei standartizuotas mastymas apie žingsnius ir kombinacijų eigą. Vieno piršto judesys yra išraiškingesnis nei adagio, jei pirštas juda motyvuotai.

Natūralumas - judesys su tikslu ir įvykiu yra organiškas net jei jis yra kartojamas kelis kartus, žiūrovo priimamas kaip natūralus reiškinys. Jei judesys yra tik mechaninis kartojimas, to kas buvo prieš tai matyta ar , bandoma pasekti kokiais nors standartais, simbolinėmis prasmėmis ar dar kuo nors panašaus, jis atrodo dirbtinis ir neturintis konteksto. Judesio natūralumą ar nenatūralumą nusako prieš tai padaryti veiksmai t.y. kaip duotas judesys susijęs su prieš tai ėjusia judesių seka ir iš ko jisai atsirado.

Užslėpta užuomina, nutylėjimas - istorija, kuri pasakojama  judesiu, turi išlaikyti savo abstraktų pavidalą, kad nevirstų vien objektų ar įvykių paišymu ar imitavimu. Turi būti kitas “kraštovaizdis” nei tai yra realiame gyvenime, kitos aplinkybės, kurios yra perskaitomos iš užuominų, bet pačią istoriją paliekant paslaptyje, kad žiūrovas galėtų ją susikurti pats ar padaryti kokias nors išvadas, ar bent jau, kad paieškos formos jį paveiktų. Šokis ar spektaklis nepadaręs jokio poveikio (nesvarbu ar gero ar blogo) yra blogas spektaklis. Muzikos papildymas yra ir diskotekoje, o raumenų darbas yra sporte, teatras ir šokis įgauna privilegiją sukurti atmosferą, perteikti mintį arba sužadinti pojūtį, tačiau jei pačiam šokančiajam yra nuobodu, tas pojūtis persiduoda ir žiūrovui.    

                          2011 vasario 28
   

Išnašos


Bendros

1. Jokių mobilių telefonų scenoje.

2. Dienos įvykiai lieka už teatro durų.

3. Ateiti 15 min. prieš prasidedant repeticijai.

4. Neiti per sceną įeinant į teatrą.

5. Nelipti su batais ant šokio dangos.

6. Išsivalyti sceną.

7. Palaikyti tvarką persirengimo kambaryje.

 

Disciplina

1. Pranešti apie neatėjimą į repeticiją iš anksto.

2. Praleidus savaitę užsiėmimų be pateisinamos priežasties (liga, kelionė, darbas) šalinamas iš trupės.

 

Koncentracija

1. Trenažo metu nekalbėti ir nereplikuoti.

2. Tarpe tarp pratimų nesėdėti, o nuolatos judėti ir praktikuotis.

3. Susikaupti siekiant, kuo tiksliau įvykdyti duotą užduotį.