"išeidami iš namų, nusiaukite batus" (akcija gamtoje)