VU teatro Kinetinė trupė priima naujus narius.


Atranka vyks rugsėjo 6 d. šeštą valandą po pietų.


Instrukcija: eidami pro duris nusivalykite kojas, tada stebėkite aplinką Universiteto fojė, jei pamatėte rodyklę „Teatro salė“, eikite, jei ne, klauskite budinčiojo: „Kur yra Teatro salė?“. Jums atsakys, kad „Teatro salė yra tenai ir tenai“ arba, kad „Teatro salė yra ta ar ana vak ka tra kryptimi“. Tenai ir eikite. Jei pasirinkote savarankišką paieškos sistemą lipkite į antrą aukštą, nieko neklauskite ir nešnairuokite į šalis.
Antrame aukšte sukite į kairę pagal dienovidinį ir eikite raudonu kilimu. Jei kilimas dėl kokių tai priežasčių yra pilkas apsisukite ir eikite tik raudonu kilimu. Pasiekę koridoriaus galą (yra klastinga niša), nesiblaškykite, sukite į kairę ir tęskite ėjimą raudonu kilimu. Pakilkite laiptukais juos skaičiuodami iki durų, kurios veda į kitą  koridorių, tenai nesiblaškykite ir nepanikuokite, jūsų tikslas jau ne be to li. Ženkite drąsiai penkis žingsnius (didelius) ir sukite į dešinę (pirmą kartą nuo to momento, kai įžengėte pro centrines duris, jei tai ne be pir mas kartas apsisukite ir grįžkite prie centrinių durų, kur klauskite budinčio). Lipkite laiptukais į trečią aukštą, atidarykite duris su užrašu TEATRO SALĖ ir vėl sukite į dešinę, tęskite lipimą, sukite vėl dešinėn ir eikite koridoriumi link pirmų durų be užrašo, atidarykite, jei tenai tamsu ir matosi raudonos kėdės, jūs pasiekėte savo kelionės tikslą, jei nesimato nieko,  kreipkitės pas okulistą, jei matosi kas nors kita – pas psichiatrą.
Jei kyla klausimų, kur einate - vuteatras@gmail.com.

 

 


Mes Facebook'e

Naujienų archyvas